Privacybeleid

KIESJETOEKOMST.NU
versie 1.0
datum: 25-05-2018

Kiesjetoekomst.nu kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op onze site heeft achtergelaten.

Wij verwerken mogelijk de volgende persoonsgegevens:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw kostenplaats van het bedrijf waar u werkzaam bent

Indien u ook gebruik maakt van onze Birkman dienstverlening is het mogelijk dat teven de volgende informatie wordt verwerkt:
– Nationaliteit,  gesproken taal,  gevolgd onderwijs en studie richting, leeftijd,  geslacht,  werkstatus,  functie,  datum indiensttreding, Birkman ID nummer en voedsel allergieën.

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. Tevens kunnen wij éénmalig gebruik maken van uw mailadres voor het versturen van een nieuwsbrief waarin u zich zelf kunt aanmelden indien u deze vaker wenst te ontvangen (OPT-IN).

HOE LANG BEWAREN WIJ GEGEVENS
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN VAN GEGEVENS MET ANDEREN
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen nooit gegevens voor commerciële doeleinden van derden.

SAMENWERKING MET DERDEN
Wij werken samen met de volgende partijen waar wij alleen noodzakelijke persoonsgegevens mee delen:

Birkman – Online assessment
JoMaGo – Boekhoudkantoor te Zwolle
MoneyMonk – Online Boekhoudprogramma
MailChimp – voor het versturen van nieuwsbrieven. MailChimp wordt niet eerder gebruikt nadat u als klant heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen (OPT-IN). Een verzoek hiertoe kan via onze eigen mailserver éénmalig worden verstuurd.

Alle hierboven genoemde partijen voldoen aan de nieuwe AVG wetgeving. Hun verklaring is in te zien op hun eigen betreffende website.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Kiesjetoekomst.nu maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kiesjetoekomst.nu heeft hier geen invloed op.  Tevens hebben wij Google geen toestemming gegeven om via Kiesjetoekomst.nu verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar finette@kiesjetoekomst.nu zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met finette@kiesjetoekomst.nu.


Leveringsvoorwaarden


Privacybeleidfinette@kiesjetoekomst.nu


Telefoon | +31(0) 6 533 95 186


Adres | IJsseldijk 69, 8196 KC Welsum