Birkman Teamsessie

Teambuilding met Birkman®

Birkman International is al meer dan 50 jaar een begrip in de wereld van persoonlijkheidstesten en grondslag voor vele teambuilding sessies. De rapportages van Birkman geven de teamleden een helder inzicht in de sterktes, voorkeursgedrag, behoeften en disfunctioneel gedrag van elkaar.

Tijdens een Birkman Teamsessie wordt aan de hand van de persoonlijke rapportages inzicht gegeven in de overeenkomsten en verschillen van de teamleden. Hierbij wordt vooral gelet op:

Communicatiestijlen
Welke stijlen vinden we binnen het team? En welke stijlen conflicteren of werken juist versterkend aan elkaar?

Voorkeursgedrag
Hoe kun je aan je collega’s merken dat ze lekker in hun vel zitten?

Behoeften
Welke behoeftes hebben jij en je collega’s? Zitten er veel overeenkomsten in?

Disfunctioneelgedrag
Hoe kun je bij jezelf en anderen herkennen dat ze niet lekker in hun vel zitten? En hoe kun je elkaar hierbij helpen?

Door inzage te krijgen in de persoonlijke kwaliteiten zal het onderlinge begrip sterk toe nemen en is men beter in staat om effectief samen te werken. Een Birkman Teamsessie levert hiermee directe een bijdrage aan het terugbrengen van improductiviteit als gevolg van bijvoorbeeld interpersoonlijke conflicten.

Ondanks dat bij Finette geen enkele Birkman Teamdag het zelfde zal zijn ziet een dag er in hoofdlijnen als volgt uit:

 • Afstemmen van verwachting van de dag
 • What you see is not always what you get: Wie zijn je collega’s nu echt? En laat jij je wel echt zien?
 • Ontdekken van je eigen kwaliteiten en die van je collega’s
 • Birkman, wat betekenen al die kleuren nu eigenlijk?
 • Op basis van alle inzichten in de ochtend zal het middagdeel meestal in het teken staan van het concretiseren van de verwachtingen van de dag:
  – Bespreken van ‘sluimerende’ irritaties.
  – Welke stappen gaat het team ondernemen?
  – Hoe gaan we het geleerde borgen binnen het team?
 • Afsluiting: verwachting vs resultaat. Zijn alle verwachtingen ingevuld?

Tijdens een Birkman Teamdag* (duur ca. 7u) zal Finette op haar eigenzinnige manier het team prikkelen om tot de kern te komen. Daarbij is het goed mogelijk dat er gedurende de dag van het programma wordt afgeweken omdat dit ten goede zal komen van het resultaat.

Tijdens een teamsessie worden niet alle onderdelen van het persoonlijke Birkman rapport met elkaar gedeeld maar alleen die onderdelen die van belang zijn voor het samenwerken. De overige onderdelen worden eventueel besproken tijden een één op één sessie met Finette.