Birkman Assessment

De Birkman Methode ®  

Het succes dat we behalen kan grotendeels afhangen van hoe goed we onszelf en de mensen met wie we omgaan begrijpen. Een groot deel van onze tijd werken we samen met anderen om onze doelen te bereiken. De vaardigheid om met mensen om te gaan is misschien wel de belangrijkste die we kunnen ontwikkelen.

De Birkman Methode ® is een wetenschappelijk ontwikkeld Assessment dat je kan ondersteunen bij het bereiken van je doelen: zowel op het werk als privé. Het combineert  gedrag-, motivatie-en beroepsmatige gegevens op een dusdanige manier dat voorspelt kan worden hoe je om zult gaan met bepaalde situaties. Birkman is het assessment voor het verbeteren van sociale vaardigheden en het afstemmen van rollen en relaties voor een maximale productiviteit en het creëren van succes.

Het Birkman rapport geeft je helder inzage in de volgende deelgebieden:

Gebruikelijke gedrag
jouw gebruikelijke effectieve werkstijl ten aanzien van (interpersoonlijke) relaties en het uitvoeren van taken.

Onderliggende behoefte
jouw verwachtingen over hoe relaties en sociale situaties beheerst moeten worden in context met de relatie of situatie.

Disfunctioneel gedrag
jouw ineffectieve manier in het omgaan met relaties of taken; gedrag waargenomen wanneer er niet aan de onderliggende behoeften wordt voldaan.

Interesses 
jouw uitgesproken voorkeur voor verschillende type functies bij een gelijkblijvende financiële beloning.

Organisatorische focus
het perspectief van waaruit je problemen en oplossing in verband brengt met bedrijfsdoelstellingen.

Coachingstips
Kort en bondige tips voor zowel jezelf als je omgeving om jouw in je kracht te zetten.

De rapportages van Birkman geven geen waarde oordeel. Of te wel: Birkman zegt niet of je goed of slecht bent maar geeft slechts aan ‘hoe’ je bent. Dus wil je concreet weten wat je behoeftes, valkuilen en interesses zijn dan is Birkman de Tool voor jouw.

Het Birkman Assessment is breed inzetbaar:

  • Teambuilding
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Teambuilding
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Ondersteuningstool bij Coaching
  • Outplacement
  • Werving en Selectie
  • Conflicthantering

Meer informatie vind je in onze birkman brochure

Mocht je nog meer willen weten over het Birkman Assessment en wat het voor jou of je organisatie kan betekenen neem dan contact op met Finette.